5.8.15

Porto, 8 de Maio de 1929 – Lisboa, 5 de Agosto de 2015

saber 
é saber saber-te 
sabermo-nos unir 

unirmo-nos 
é conhecermo-nos 
sabermos ser 

por fim sermos 
é sabermos 
sabermo-nos 

conhecermos 
a surda áspide 

Ana Hatherly, in "Um Calculador de Improbabilidades"